دکتر نهال سناوندی

دکتر نهال سناوندی

دکتر نهال سناوندی جراح و دندانپزشک فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1372 در زمینه دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی ، CADCAM ( استفاده از کامپیوتر در دندانپزشکی) در مطب فعالیت می کنند.

departments: کلینیک زیبایی دندان
positions: مدیریت کلینیک زیبایی دندان